O teatrze
Teatr "Ephata" powstał w 1997 roku w Iławie, a 4 lata temu przeniósł się do Gdańska i znalazł scenę w Pałacu Młodzieży w Gdańsku (Młodzieżowa Pracownia Historii Animacji Teatralnej), gdzie co prawda ze zmienioną obsadą tworzy opartą na ruchu, symbolice i plastyce ciała widowiska teatralne. "Ephata" z języka greckiego znaczy "otwórz się", i taki jest teatr: otwarty i poszukujący tego co dobre i piękne. Założycielem i reżyserem Teatru jest Robert Cyrta, który w roku 2008 otrzymał tytuł: Instruktora Teatralnego Roku przyznaną przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie.

O spektaklu
Przedstawienie "Tożsamość" jest próbą zmierzenia się z problemem zagubienia własnej tożsamości, swojego "ja". Spektakl zbudowany na symbolu. Premiera "Tożsamości" odbyła się w czerwcu 2010 roku w Teatrze "Miniatura" w Gdańsku.

Niezdefiniowany
Identity
Bastion Św. Gertrudy
About theatre Theater Ephata was founed in Iława 14 years ago. Four years ago they moved to Gdańsk and found there own stage in Palac Mlodziezy. The new place means new people, but they still create theatrical performances using symbols and motion of human body. Ephata means "open yourself" in Greek and that is what they do. Founder and director of the theater is Robert Cyrta. About spectacle The spectacle "Identity" is an attempt of dealing with the problem of loss of one's identity, one's "me". The performance bases on a symbol. The premiere of "Identity" took place in June 2010 in theatre "Miniatura" in Gdańsk.
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 20:00
Counter: 
2