Znany już gdańskiej publiczności Teatr Continuo i w tym roku uświetni swoją obecnością nasz festiwal. Teatr Continuo powstał w 1990 w Pradze w Akademii Teatralnej Sztuki Performatywnej, po czym po pięciu latach przeniósł się do miejscowości Malovice, gdzie z powodzeniem pracuje pod okiem Pavla Štourača.

Ludzkie ciała, drewniane kije i rytm. Te trzy elementy były początkowym materiałem do nowego spektaklu Teatru Continuo Too Much To The Touch. Za pomocą ich prostej symboliki autorzy spektaklu zbudowali groteskowe etiudy oparte na różnych wariacjach gier, kształtów i sytuacji. Przedstawiają one historię współczesnego człowieka znajdującego się we wrogim dla siebie środowisku, ale jednocześnie miejscu prze niego samego wykreowanym; w świecie, którego nie rozumie.

To spektakl o absurdzie cechującym życie współczesnego człowieka, o granicach i poszukiwaniu drogi, by je przekroczyć.

Niezdefiniowany
Too Much To The Touch
Targ Węglowy
It isn't easy to describe the performances of Continuo Theatre definitively. Movement, music, puppets, physical acting, circus and acrobatic techniques, as well as the techniques and styles of puppet theatre - all of these create the aesthetics of the individual productions. A human body, wooden rods and rhythm. Those three elements became the starting material for newly prepared street performance of the Continuo Theatre titled To Much To The Touch. With these minimum means, the authors develop many variations of games, shapes and situations in grotesque etudes about a modern man being in a hostile environment he has created, in the world he does not understand. An image about an apparent absurdity of a modern man being, relativity of physical laws, seemingly overwhelming gravitation, about limits and searching the way to get over them.
czwartek, Lipiec 12, 2007 - 01:00