Przed nami dwójka aktorów przebranych za marionetki, a spod ich kostiumów nie widać ani kawałka ludzkiego ciała. Najpierw pojawia się mniejsza marionetka, przypomina noworodka. Jej ruchu są niezdarne i z trudem utrzymuje pionową postawę. Po niej wkracza większa marionetka. Porusza się na wysokich szczudłach i wygląda jak drewniany manekin używany do nauki rysowania. Ten gigant będzie prowadził małą marionetkę jak lalkarz. Będzie jej pomagał stawiać pierwsze kroki, a nawet znajdzie dla niej towarzysza do zabawy wśród publiczności. Jednak wkrótce malec nabierze ochoty, żeby poruszać się o własnych siłach, więc musi przeciąć sznurki łączące go z „ojcem”. Dopiero, gdy go zabije, będzie mógł funkcjonować samodzielnie.

Niezdefiniowany
Trois
boisko, ul. Dolna Brama
We see two actors dressed up as puppets. Their costumes are made in such a way that you cannot see any human skin. First, a small puppet appears. It resembles a newborn. Its first movements are clumsy and it looks as if it is really hard for it to stand straight. Then, the second puppet comes. It walks on high stilts and has a costume which reminds us of a wooden mannequin often used for learning to draw. Like a puppeteer, this giant guides the small puppet. It helps with its first steps and even finds a friend to play with in the audience. Soon enough, however, this kid wants to cut the strings joining it with ‘dad’ and to walk on its own. It is not until it kills the giant that it can live independently.
sobota, Lipiec 15, 2017 - 20:00
niedziela, Lipiec 16, 2017 - 21:00
Counter: 
13