Widownia zajmuje miejsca na skraju wody, na której unosi się platforma. Troje tancerzy zabiera widzów do własnego świata, gdzie ponad i pod taflą wody tworzy się inna rzeczywistość. Taniec odbywa się ponad i pod powierzchnią, w wodzie i na platformie. Platforma to symbol czegoś namacalnego, świadomego, znanego. Woda zaś symbolizuje to, co niedostępne, podświadome, chronione. Przedstawienie jest zbudowane wokół trzech postaci: dwóch kobiet i jednego mężczyzny, a każde z nich zachowuje się inaczej w stosunku do siebie i otoczenia. Poprzez ruch troje tańczących tłumaczy to obce, wodno-lądowe środowisko. Widownia zostaje włączona w zagadkową grę o ludzkiej naturze i zanurza się w atmosferę, w której świat przyrody staje się niezbędną częścią całości. Widzowie jakby tylko mijali go, idąc gdzieś dalej. Wydaje się jednak, że można uchwycić mgnienie tego świata, który jest tam zawsze, schowany przed widokiem. Ukryte napięcie ruchu wynika z ograniczeń, jakie stwarzają i woda, i platforma. Inspirację daje woda, wilgoć, głębokość, nieważkość, stały ląd i oddech.

Niezdefiniowany
Two Sink, Three Float
przystań wodna Żabi Kruk
The audience takes their place at the edge of the water. On the water is a platform. Three dancers take the audience with them into their own world, where other realities are constructed, above and below the surface of the water. The dance is situated above and below the water’s surface; in the water and on the platform. The platform is a symbol for the perceptible, the conscious, the known. The performance is built around three characters, two women and one man, who behave differently towards each other and towards their surroundings. Through movement the three performers translate this unknown amphibious environment. The audience is brought into a recognizable game of humans behaviors. Enters a certain atmosphere, where the natural world becomes a necessary part of the whole. It’s as if the audience simply passes, on their way to somewhere else. It seems that you catch a glimpse of a world that is always there, hidden from sight. The underlying tension of the movement material comes from the limits that the water and the platform impose. Inspiration is taken from the water, wetness, depth, weightlessness, dry land, breath and necessity.
sobota, Lipiec 16, 2016 - 16:00
sobota, Lipiec 16, 2016 - 19:00
niedziela, Lipiec 17, 2016 - 17:00
niedziela, Lipiec 17, 2016 - 20:00
Counter: 
45