"Tzar Tura" to współczesna fantazja o stworzeniu świata na podstawie starożytnej poezji.
Z antycznej i średniowiecznej poezji opisującej stworzenie człowieka narodziła się współczesna baśń o miłości między kobietą a mężczyzną, o aniołach, zwierzętach i narodzinach pierwszego dziecka. Słowa "Tzar Tzura" po hebrajsku oznaczają "przemianę formy". Spektakl rozpoczyna scena z Bogiem i jego aniołami w bezkształtnej rzeczywistości zawierającej wodę, niebiański tron, ciągły ruch i obrazy ukazujące ewoluujący świat. Poprzez liczne transformacje na scenie, wielofunkcyjne kostiumy sceneria ukazuje kosmiczny rydwan, statek, ptaki zwierzęta i ryby.
Sztuka oparta jest na hebrajskiej pieśni z IX wieku, która opisuje stworzenie świata i nieba jako przygotowania do ślubu Adama i Ewy. Teksty pochodzące ze starobabilońskiej opowieści o Gilgameszu, z "Pism Heihalot" (literatura mistyczna) i "Piyutim" (liturgiczne poematy) są skomponowane w piękne oryginalne pieśni połączone z muzyką elektroniczną napisaną specjalnie na potrzeby sztuki.

Niezdefiniowany
Tzar Tzura
parking przy hotelu "Cztery Pory Roku"
"Tzar Tzura" is a modern fantasy about creation of the world based on ancient poetry. From ancient and medieval poetry describing the story of creation of man, a modern fairytale is born, about love between a man and a woman, angels, animals and the birth of the first child. The words "Tzar Tzura" in Hebrew mean "transforming the form". The performance opens with God and His angels in an amorphous reality containing water, the Heavenly throne, constant movement and images showing the evolving world as it comes into being through art of multiple transformations on stage, multifunctional costumes become scenery turning into the cosmic chariot, the ship, birds, animals and fish. The performance is based on the 9th century Hebrew song that describes the creation of earth and sky as preparation for the wedding of Adam and Eve. Texts from Mesopotamian Gilgamesh Epic, "Heihalot Scriptures" (mystic literature from) and "Piyutim" (liturgical poems) were composed into beautiful original songs together with electronic music written especially for the performance.
sobota, Lipiec 17, 2010 - 20:00