Zakorzeniony w wiecznym i osobliwym świecie, 'Until Now' jest pięknie nieprawdopodobną akrobatyczną przygodą, okraszoną magią i kilkoma niespodziankami. Wyreżyserowany przez Leandre Ribera( 'Leandre and Claire') poetycki świat jest ukształtowany z radosnych fikołków i harmonijnych, aby mówić o podróżach, pożegnaniach i zdumiewających wyczynach przyjaźni.
Mimbre łączy najwyższej klasy akrobacje z fizycznym teatrem i tańcem, używając wyjątkowego języka ciała, aby opowiadać historie i tworzyć przedstawienie. Widowisko przekształca niekonwencjonalne otoczenie w scenę, stwarzając świat humoru, energii i wizualnej poezji, sławiącej fizyczne zdolności trio i odnajdującej odrobinę piękna w miejskim krajobrazie. 'Until Now' zostało wymyślone przez zespół, wyreżyserowane przez słynnego hiszpańskiego clowna Leandre, zaprojektowane przez Ilonę Karas z oryginalną ścieżką dźwiękową Teda Barnesa.

Niezdefiniowany
Until now
Plac przy Bastionie Żubr
Rooted in a timeless and peculiar world, 'Until Now' is a beautifully improbable acrobatic adventure, with a little magic and a few surprises. Directed by Leandre Ribera (of 'Leandre and Claire') a poetic universe is fashioned from joyful flips and harmonious balances to speak of journeys, good-byes and the astonishing feats of friendship. Mimbre fuses world-class acrobatics with physical theatre and dance, using a unique physical language to tell stories and create imagery. The show transforms non-conventional arts settings into stages creating a world of humour, energy and visual poetry, celebrating the trio's physical abilities and reclaiming a bit of beauty in the urban landscape. 'Until Now' is devised by the company and directed by renowned spanish clown Leandre, designed by Ilona Karas and with an original soundtrack by Ted Barnes.
czwartek, Lipiec 14, 2011 - 20:00
czwartek, Lipiec 14, 2011 - 22:00