„Dlaczego straciliśmy niewinność?” To podstawowe pytanie, które zadaje Leo Bassi w spektaklu „Utopia”. W wielkiej filozoficznej sadze, której narracja prowadzona jest w uniwersalnym języku klaunów, Bassi wraca do korzeni, do swojej cyrkowej rodziny, by odnaleźć głębokie, humanistyczne wartości, które kiedyś chroniły naszą niewinność.

W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez cyniczne dążenie do zdobywania władzy, magiczna obecność Białego Klauna przypomina nam czasy, gdy wszystko było prostsze i bardziej szczere.

Spektakl „Utopia” ma rozbudzić dawne wspomnienia, ukryte głęboko w naszej podświadomości i pomaga odkryć na nowo nasze utracone wewnętrzne dziecko. Bassiemu udaje się przedstawić te poszukiwania we współczesnym kontekście. Pokazuje on, że walka o niewinność ma obecnie ogromne znaczenie w wymiarze politycznym .

Tak jak wszystkie prawdziwe klauny Bassi wie nie tylko, jak zabawiać publiczność, ale również jak być wnikliwym obserwatorem.

Niezdefiniowany
Utopia
plac, ul. Fundacyjna
"Why have we lost our innocence?" This is the central question that Leo Bassi asks in Utopia. In this great philosophical saga narrated in clowns’ universal language Bassi goes back to the roots of his own circus family to find profound humanistic values that used to protect our innocence. Today in the world dominated by a cynical pursuit of power the magical presence of the White Clown reminds us of the time when things were simpler and more sincere. Utopia aims to stir old memories hidden at the back of our minds and help us rediscover the inner child we have lost. Bassi manages to put this quest into a modern context and shows that at present the fight for innocence is of enormous political importance . Like all real clowns, Bassi knows how to be both entertaining and acute.
sobota, Lipiec 15, 2017 - 22:00
Counter: 
25