Polski Teatr Tańca powstał w 1973 roku. Od 1988 r. dyrektorem naczelnym i artystycznym Polskiego Teatru Tańca jest Ewa Wycichowska, wieloletnia pierwsza tancerka Teatru Wielkiego w Łodzi. Ewa Wycichowska traktując taniec współczesny jako główne tworzywo, rozwinęła oryginalną koncepcję inscenizacyjno-choreograficzną. W swojej twórczości dąży przede wszystkim do syntezy sztuk, gdzie warstwy: choreograficzna, dramaturgiczna, muzyczna i plastyczna spotykają się i wzajemnie przenikają. Tytuł spektaklu nie bez powodu kojarzy się ze słynnym dziełem Breughla. Nie znajdziemy tu jednak fabularyzacji figur aż gęstych od znaczeń breughlowskich. Wspólne jest raczej myślenie o kondycji ludzkiej, o naturze i jej sprzecznościach, o tęsknocie do ideału. Jest to historia o człowieku zwykłym, przeciętnym, uwikłanym w swoje słabości, lęki, ułomności i raczej nie skorym do żalu za grzechy. Tancerze "zdobywają" przestrzeń gry i charakteryzują grzechy. Wchodzą w tłum i z niego się wyłaniają, stają się jednymi z nas. Kuszą lenistwem, prowokują gniewem, zaskakują pychą, przerażają zazdrością.

Niezdefiniowany
Battle between Carnival and Lent
Polish Dance Theatre - Poznan Ballet is an original forum of choreographers establishing new and controversial art concepts."B@ttle between Carnival and Lent"This choreographic-musical installation brings to mind Breughel's famous work. The action takes place in an imposing space on five large platforms that may change at any moment, if someone should so wish, into banquet tables, a catwalk, a uniform plane of agreement and disagreement.
poniedziałek, Lipiec 11, 2005 - 00:00
Counter: 
1