Plenerowy spektakl Teatru Formy pod tytułem "Walka postu z karnawałem" sięga odległych czasów, panowania księżnej Jadwigi (1186-1234 ) i księcia Henryka Brodatego. Jest zabawną syntezą scen z życia dworskiego, klasztornego i plebejskiego, a ukazana w nich Jadwiga ( uznawana za życia za świętą), to bardzo ludzka, zwykła kobieta, w życiu której, obok cudów, dzieją się również zdarzenia prozaiczne, czasem komiczne, nie ujmując jej powagi i należnego majestatu.
A oto główny wątek tej historii:...Gdzieś w karczmie, poza murami miasta biesiadują i tańczą mieszczanie. Ich głośne śmiechy i zawołania docierają do pobliskiego klasztoru, zakłócając skupienie i wspólną modlitwę pobożnego mnicha i nie mniej pobożnej mniszki. O konflikcie tym głośno na dworze książęcym. Wezwanym przed majestat biesiadnikom grozi najsurowsza kara...Idea walki postu z karnawałem rozwijana już od wczesnych wieków średnich, zachowuje świeżość po dzień dzisiejszy, budząc wiele emocji i refleksji.

Niezdefiniowany
Battle of Carnival and Lent
dziedziniec Małej Zbrojowni
The open air performance by the Form Theatre titled "Battle of Carnival and Lent" goes back into the distant times of Princess Jadwiga (1186-1234) and Prince Henry the Bearded rule. It is a funny medley of court, monastery and village life scenes. Jadwiga depicted in those circumstances (she was regarded saint already during her lifetime) is a very humane, ordinary woman whose life beside miracles is also full of very prosaic happenings. Some of those are comic but they do not take from her the seriousness or due majesty.    This is the main plot of the story: ...Somewhere in an inn, outside the city walls there are city folks dancing and having fun. Their laud laughter and cries reach to the nearby monastery and interrupt the silence and common prayer of a pious monk and a no less pious nun. The conflict aroused in this way is widely spoken about in the Prince court. The feasting crowd dragged before the majesty of the rulers is in for the highest punishment...    The idea of a conflict between the Lent and Carnival has been developed since the early middle ages and today it still stays fresh provoking a lot of emotions and reflection.
piątek, Lipiec 16, 2010 - 23:00
Counter: 
1