Grupa improwizuje z uwzględnieniem architektury przestrzeni. Chce nie tylko zadziwiać publiczność, która przychodzi, by zobaczyć przedstawienie, ale i osoby spotkane przypadkowo. Ulica staje się sceną i to, co się na niej dzieje, zostaje wykorzystane do stworzenia scen wizualnych, jednocześnie szalonych i poetyckich.

Niezwykła orkiestra w dziwacznym pojeździe przewozi swoje wiekowe instrumenty, pięciu ekstrawaganckich muzyków ma zagrać wspaniały koncert... Problem polega na tym, że nikt nie wie, gdzie powinni grać, gdzie mają jechać, ani z kim rozmawiać...

Niezdefiniowany
Wandering Orquestra
start: Łąkowa/Śluza
They improvise and take into account the architecture of space. They aim at surprising the audience who comes to see the performance as well as people who they meet by chance. The street becomes a stage and the things which happen in it are used to create visual scenes, both crazy and poetic. An unusual orchestra in a strange vehicle carrying their ancient instruments with them. Five flamboyant musicians are about to play a great concert… The problem is that nobody knows where they have to play, where they have to go or who they should talk to...
niedziela, Lipiec 17, 2016 - 15:30
niedziela, Lipiec 17, 2016 - 18:30
Counter: 
18