Générik Vapeur to muzyczna, uliczna grupa teatralna powstała w 1983 r., dla której miasto stanowi naturalną scenerię dla działań artystycznych. Ich produkcje są próbą tworzenia sztuki z codziennych czynności oraz poszukiwaniem, aby nadać im sens.

 

Pionowy, metalowy, 19-metrowy totem wykonany z ośmiu kontenerów góruje nad panoramą miasta, sejsmograf dla społeczeństwa, rumak o nerwach ze stali, z przypadkową, tajemniczą zawartością. Nieskończenie ogromny, nieskończenie kruchy, o wielu formach, z burczącym brzuchem, cały czas obserwuje. Ostrzega nas wszystkich przed przykrywką globalności, przed jednolitym przedstawianiem naszych koszmarów, przed oswajaniem naszych duchów. Znak ostrzegawczy w uniwersalnej burzy oraz rzecznik tych, którzy nie mają głosu. Waterlitz to niepowtarzalny twór, nawołujący do spojrzenia w górę, stawiania oporu, odblokowania wyjść, podkreślający znaczenie pilności… Przez wirtualne okulary „Waterlitz” bada zainteresowania naszych czasów, katastrofalne skutki globalizacji oraz koniec zdumienia. Nie można jednak powstrzymać ludzkiego ducha. Koniec gatunku ludzkiego nie nastąpi. Musimy przełamać lody. Obudźmy się!

 

Spektakl zrealizowany dla Europejskiego Obszaru Projektów Artystycznych (ZEPA), sieci rozwoju dla sztuki ulicznej, wspierany przez Europejski Program Współpracy Transgranicznej INTERREG IV A Francja (Manche) – Anglia. Koproducenci (partnerzy ZEPA): Atelier 231 (Sotteville-l?s-Rouen), Le Forneau (Brest), Culture Commune (Bassin Minier du Pas-de-Calais), Le Hangar (Amiens), Brighton Festival, Southampton City Council, SeaChange Arts (Great Yarmouth), Hat Fair (Winchester), Zap Art (Brighton).
Wsparcie produkcji: Francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji oraz ADAMI. Pozostali koproducenci: Marseille-Provence 2013, Europejska Stolica Kultury.

Niezdefiniowany
Waterlitz
Plac Zebrań Ludowych [F]
Générik Vapeur is a musical street theatre company set up in 1983. The city is a natural scenery and the landscape for their artistic presentation. Their productions make art out of daily routines and attempt to give a meaning to them. A metal totem, stationary, vertical, made of eight shipping containers, towers above the city skyline with its 19-metre height, a seismometer for society, a stallion with nerves of steel, of random, mysterious contents. Infinitely large, infinitely tender, of multiple forms, with a stomach rumble, it keeps watching. Warning us all against global packaging, against the uniform pixilation of our nightmares, against the taming of our ghosts. A beacon in the universal storm and a spokesperson for the voiceless. Waterlitz is a unique creation, calling on us to gaze upwards, to resist, to unblock the ways out, stressing the urgency… Through a virtual lens Waterlitz explores the preoccupations of our time, the devastating effects of globalization, and the melt-down of wonder. But the human spirit cannot be contained. The disappearance of the human species will not take place. Let us break the ice. Let's wake up! Waterlitz is a show created for the European Zone of Artistic Projects (ZEPA), Network for the development of street art., supported by the European programme of transborder cooperation INTERREG IV A France (Manche) – England. Co-producers (ZEPA partners): Atelier 231 (Sotteville-l?s-Rouen), Le Forneau (Brest), Culture Commune (Bassin Minier du Pas-de-Calais), Le Hangar (Amiens), Brighton Festival, Southampton City Council, SeaChange Arts (Great Yarmouth), Hat Fair (Winchester), Zap Art (Brighton). Support to production: French Ministry of Culture and Communication, and ADAMI. Other coproducers: Marseille-Provence 2013, European Capital of Culture.
niedziela, Lipiec 12, 2015 - 22:30
Counter: 
33