Teatr Plastyczny Makata od początku swojego istnienia koncentrował się na badaniu granic teatru. Swoje spektakle budują w przestrzeniach eksperymentalnych takich jak fabryki, zamki czy przestrzenie miejskie. Nie stronią też od form sytuujących się na pograniczu teatru jak happening i sztuki wizualne.

Spektakl plenerowy Wesele czerpie inspirację z badań terenowych prowadzonych w różnych regionach Polski, Ukrainy i Słowacji oraz treningu opartego na metodzie Jerzego Grotowskiego. Dramaturgia spektaklu oparta jest na obrzędzie weselnym i towarzyszących mu pieśniach, tańcach i zwyczajach. Wychodzi jednak poza prostą rekonstrukcję obrzędu i staje się uniwersalną opowieścią o życiu i śmierci, miłości i nienawiści, kobiecie i mężczyźnie. Spektakl ma formę podroży, której akty rozgrywają się w kolejnych bazach.

Niezdefiniowany
Wedding
Theatre Makata from the very beginning has been concentrating and exploring the limits of the theatre. Their plays are usually situated in experimental surroundings such as factories, castles and urban spaces. The plot is based on the ritual of a wedding and all traditional songs, dances and customs that follow. It goes beyond the mere reconstruction of the ritual. It becomes a universal story of life and death, love and hate, woman and man.
piątek, Lipiec 15, 2005 - 23:00
Counter: 
2