Silence Teatro przyjechał na festiwal FETA w 2001 r. ze spektaklem "Figurazzione." Ich spektakl zamienił przyległy do blokowiska zaspiański park w zaczarowaną przestrzeń. Spektakl zachwycił widzów, zaś aktorów zauroczyła ulica Mariacka. Trudno się z nimi nie zgodzić, że jest to ulica wręcz stworzona dla ich przedstawień. Od tamtej pory spektakl na Mariackiej był naszym wspólnym marzeniem, które zrealizujemy w tym roku w spektaklach "Baroque Suggestions" oraz "White Signs".

Spektakle Teatru Silence jednoczą realizacje rzeźbiarskie z wydarzeniem teatralnym. Są niczym siedemnastowieczne rzeźby, które na chwilę ożywają w miejskiej przestrzeni, by poruszyć naszą pamięć. Towarzyszące im zapachy, dźwięki, obrazy, szepty budzą w nas niepewność, co rzeczywiste a co złudne. Porywają w podróż, uruchamiając marzenia i wyobraźnię.

Niezdefiniowany
White Signs
The Silence Teatro combines theatre and the environment with the intention of encouraging a creative dialogue between urban spaces and artistic work. It has come to the conclusion that theatre should rotate around its own world so that the Historical and Cultural patrimony of the community may be re-read and elaborated as a theatrical performance. The Silence Teatro is researching expressive forms connecting theatre with its surrounding neighbourhoods, with the aim of stimulating a creative dialogue. "White Signs" is a poem of daily life based on improvisation with the public. The white figures (statues brought to life) find themselves in everyday situations, they communicate with the people of the city, "take part" in the street bustle, try to go shopping, rest on the street, to find an original way to communicate with their surroundings. They create copies of people sitting on benches, they are interested in everything that others see as mundane and banal. The performers of the Silence Teatro cast new light on our everyday clichés.
czwartek, Lipiec 13, 2006 - 19:00
piątek, Lipiec 14, 2006 - 20:00