Piękny Lwów, ogromna stara brama, wejście do Teatru Voskresinnia. Stare wnętrze, nowa dramaturgia na scenie i otwarty na artystyczny eksperyment dyrektor Yaroslav Fedoryshyn.

Gdańsk, a właściwie cała Polska kojarzy ten teatr z awangardową inscenizacją dramatu Karola Wojtyły "Hiob". Rok kalendarzowy artyści tego teatru dzielą na dwa sezony: sceniczny i plenerowy. Są aktorami dramatycznymi, którzy posiedli umiejętności niezbędne przy realizacjach plenerowych. Robią świetny festiwal teatralny "Złoty Lew" i coraz lepiej mówią po polsku.

"Wiśniowy Sad". Obietnicę jego realizacji na jubileuszową FETĘ Yaroslav Fedoryshyn złożył już kilka lat temu. Wszyscy jesteśmy ciekawi plenerowej wersji dramatu. Dzisiaj wiemy, że lepiej kupić bilet i zająć wygodne miejsce w amfiteatrze, bo spektakl trwa 80 minut.

Niezdefiniowany
Cherry Orchard
Targ Węglowy
Lviv Theatre Voskresinnia was founded in 1990 by Yaroslav Fedoryshyn and a group of young actors from various cities in the Ukraine. Its theatrical work is inspired by the psychological and visual method, whose source is the school of Stanislavsky, Kurbas and the symbolism of Eastern art. The theatre is famous for its creative search for its own expressive stage language and form. The company's commitment is to risky and experimental theatre that deals with the social problems of our epoque. The traditions of psychological theatre and the search for new stage techniques have merged in the productions of the Voskresinnia theatre and offers a new and exciting experience for theatre enthusiasts. This theatre, well known to many audiences, will confront us with their interpretation of Chekhov's masterpiece "The Cherry Orchard." The theme of the changing values of a society that has grown complacent, is still relevant today. These Ukrainian artists only touch the tip of the iceberg, while the audience feels it has been taken on a journey to vanity, yearning and a painful loss of time. Voskresinnia combines dramatic sets and dynamic music, both of which are complemented by captivating special effects.
sobota, Lipiec 15, 2006 - 01:00