Czy jesteśmy pewni, że to, jak postrzegamy różne sytuacje jest obiektywne? Zmierzmy się z niepewnością i jej siłą, które sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać. Poszukajmy momentów, w których ku naszemu zdziwieniu wszystko może wyglądać inaczej niż zakładaliśmy. Wypożyczalnia oferuje eksponaty niepewne, które mogą zaskoczyć nas swoją użytecznością, choć na pozór wydają się w danej chwili nieprzydatne. Często jednak odkrywają swoją wartość w sposób niespodziewany w późniejszym czasie. Eksponaty niepewne to również pieniądze, pogoda, szczęście, przyszłość, czas, nasze wybory, zaskakująco miłe zachowanie sąsiada, itp. Wszystko to znajdzie się w wypożyczalni jako zmaterializowane przedmioty i każdy będzie mógł wypożyczyć to, czego mu akurat brakuje. Zapraszamy do wypożyczalni!

Niezdefiniowany
Wypożyczalnia eksponatów niepewnych
park Centrum Hewelianum [A4]
Are we sure that the way we perceive various situations is objective? Let's stand up against uncertainty and its strength which make us wonder. Let's search for the moments in which surprisingly everything might look different from what we expected. The rental offers uncertain exhibits which could surprise us with their usefulness, although they seem useless on the surface at a given moment. Still they often unexpectedly reveal their worth at a later time. Uncertain exhibits also include money, the weather, happiness, the future, time, our choices, our neighbour's surprisingly courteous behaviour, etc. All this will be available in the rental in the form of materialised objects and everyone will be able to borrow what they actually need. We invite you to the rental!
piątek, Lipiec 10, 2015 - 19:00
sobota, Lipiec 11, 2015 - 19:30
Counter: 
16