Koperek i Kminek choć są przyjaciółmi, bardzo często kłócą się ze sobą. Czasami są to kłótnie na żarty, ale zdarza się im też pokłócić na serio. Tak jest tym razem, w dodatku mali widzowie czekają na rozpoczęcie spektaklu o "Złotej Rybce". Gdy Koperek i Kminek dochodzą w końcu do porozumienia i chcą wspólnie rozpocząć bajkę, okazuje się, ze pojawiają się problemy z obsadą tytułowej roli.

Każdy z nas chciałby złowić Złotą Rybkę, żeby ta spełniła nasze marzenia. Koperek i Kminek też chętnie znaleźliby się w tej roli.

Bajka opowiada o ukaranej zachłanności. Dzięki pouczającej historii mali widzowie dowiadują się, że chciwość nie popłaca.

Niezdefiniowany
Złota Rybka
Plac Kobzdeja
Although, Dill and Caraway are friends, they often argue. Sometimes they quarrel for fun, but it also happens that their quarrels are serious. And this time it is the same. The young spectators are waiting for the start of the performance about 'The Goldfish'. When Dill and Caraway finally reach an agreement and want to begin the tale, it turns out that there are problems with casting somebody in the title role. Each one of us would like to catch a goldfish, so she could realize our wishes. Dill and Caraway would like to be such a fish as well. The tale is about a penalized rapacity. Thanks to this educative story, young spectators learn that greed does not pay.
piątek, Lipiec 18, 2008 - 17:00