Oniryczny spektakl "Zapomniani podróżni" może być prezentowany jako widowisko stacjonarne lub przemieszczające się, w którym kolejne sceny rozgrywają się w naturalnej dostępnej scenerii. Aktorzy ogrywają przedmioty i elementy architektoniczne właściwe dla miejsca w którym grają.
Dwójka zapomnianych podróżnych, a może duchy, przeżywa dziwne zdarzenia i bardzo dziwne przygody z pogranicza snu i jawy na zapomnianym, zlikwidowanym dworcu kolejowym. Dworcu na którym ciągle materializują się zdarzenia i postaci z przeszłości czekające na pociągi i tłumy podróżnych, które nie nadjeżdżają. Miejsce pulsuje, drży i wydaje się oddychać niczym żywa istota pogrążona w smutku, żalu i tęsknocie za przeszłością...

Niezdefiniowany
Forgotten Travellers
okolice Bastionu Żubr
The oniric spectacle "Forgotten travellers" can be presented as a fixed show or in its itinerary version, during which the following scenes are played in available natural scenery. The actors use the objects and architectural elements placed in a venue where they play. A couple of forgotten travellers, or maybe ghosts, at a lost, forgotten railway station experience strange situations and adventures from between a dream and reality. At that station various incidents come true and mysterious characters wait for the trains and travellers that never come. The place pulses, shivers and seems to breathe like a living creature wallowed in grief, regret and longing for the past...
niedziela, Lipiec 18, 2010 - 22:00