Przewodnik po spektaklach 2023

antagon theaterAKTion oraz Ondadurto Teatro „Diaspora. Współczesna tragedia” | Niemcy/Włochy 

O teatrach:

antagon theaterAKTion to międzynarodowa grupa artystów, którzy mieszkają i wspólnie tworzą teatr we Frankfurcie nad Menem. Grupa została założona w 1990 roku przez Bernharda Buba. Występuje na festiwalach na całym świecie, tworzy widowiska, organizuje festiwale i projekty społeczne. Teatr to dla nich proces zachodzący, gdy grupa współpracuje nad projektem. Ich celem jest odzyskanie zapomnianych tradycyjnych korzeni teatru oraz uczynienie kultury wolną i inkluzywną. Kolektyw wykorzystuje nowe środki wyrazu, aby przypomnieć ludziom, że nadziei na stworzenie lepszego świata nie znajdziemy w technologii, lecz w ludzkim sercu.

Ondadurto Teatro to zespół teatralny założony w 2005 roku w Rzymie. Kierowany przez Margò Paciotti i Lorenzo Pasquali, rozkwitł dzięki wspólnym wysiłkom tych, którzy przez lata byli zaangażowani w ich projekty i działania. Ondadurto Teatro koncentruje się na teatrze fizycznym, nowym cyrku i gestach. Dzięki różnym technikom wyrazu, tworzą uniwersalny język wizualny, który powoduje, że są zrozumiali dla międzynarodowej publiczności. W spektaklach wykorzystują duże, ruchome obiekty, maszyny, fajerwerki, efekty wodne, projekcje wideo i muzykę.

O spektaklu:

„Diaspora. Współczesna tragedia” porusza współczesną sytuację migrantów i przesiedleńców, spowodowaną m.in. (neo)kolonialnymi strukturami wyzysku na globalnym Południu, a także obecną wojną w Ukrainie. Jako współczesna interpretacja klasycznej tragedii Eurypidesa „Trojanki”, „Diaspora…” dąży do zmiany perspektywy – spojrzenia na światowe wydarzenia i konflikty oczami kobiet, uchodźców, niezaangażowanych i niewinnych.

W ekspresyjnych obrazach spektakl z muzyką na żywo, projekcjami wideo odwołuje się do naszej indywidualnej i społecznej odpowiedzialności, by nie zamykać oczu na wojnę, wyzysk, wypędzenia i zbrodnie przeciwko naszym bliźnim, ale by położyć temu kres. Wykonawcy wykorzystując taniec, teatr fizyczny i śpiew rozwijają ekspresyjny język sceniczny, który odpowiada tematowi i ukazuje jedno z najpoważniejszych dramatów w doświadczeniach diaspory: utratę języka.

Sobota 08.07.2023 / 22:00 / 50 min – D2 ǀ Bilety: 10 zł (LINK)

Niedziela 09.07.2023 / 22:00 / 50 min – D2 ǀ Bilety: 10 zł (LINK)

_

Teatr Biuro Podróży „Kaspar” | Polska, Poznań

O teatrze:

Teatr Biuro Podróży istnieje od 1988 roku. Jego założycielem i reżyserem jest Paweł Szkotak. W ciągu ponad trzydziestu lat poszukiwań artystycznych teatr wypracował własną metodę pracy nad spektaklem oraz rozpoznawalny styl teatralny, przygotował 22 autorskie spektakle, w tym czternaście widowisk plenerowych. Teatr Biuro Podróży podejmuje tematy często niewygodne i niepopularne. Opowiada o wojnie, śmierci i przemocy. Prowokuje widzów do zajęcia stanowiska, opowiedzenia się, wyrażenia poglądów.

O spektaklu:

Kaspar Hauser to postać historyczna. Nazywany był sierotą Europy. „Wilcze dziecko” wychowywane było bez kontaktu z ludźmi. Dzieciństwo spędził w samotności, zamknięty w małym pomieszczeniu. Jego jedyną zabawką był konik. Gdy pewnego popołudnia, ku zaskoczeniu mieszkańców pojawia się niespodziewanie na placu w Norymberdze, powiedzieć potrafi tylko słowo „koń”. Kaspar nie wie, kim jest, nie zna ludzi, nic nie umie. Jest zdany na dobrą lub złą wolę społeczności, w której się pojawił. Przedstawiona w estetyce prostej ludowej opowieści przeniesionej w przeszłość, historia Kaspara pokazuje jak społeczna percepcja „obcego” wpływa na decyzje i działania społeczności.

Premiera spektaklu zrealizowana została w ramach projektu Kaspar Machine współfinansowanego ze środków z Programu Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

Sobota 08.07.2023 / 23:15 / 60 min – E1

_

Theater des Lachens w koprodukcji z Das Weite Theater i Teatrem Animacji „La Luna” (Księżyc) | Polska/Niemcy 

O teatrach:

Theater des Lachens, którego nazwę można przetłumaczyć, jako „Teatr Śmiechu”, to niemiecki teatr komediowy, prowadzący scenę repertuarową w starej fabryce we Frankfurcie nad Odrą. Ich program rozciąga się od baśni, przez literaturę współczesną, do esejów Kleista i prozy magicznej Brunona Schulza. Teatr tworzy różnorodne produkcje, w tym komedie sceniczne, kabarety, improwizacje i wiele innych form teatralnych. Często opiera się na teatrze lalkowym i teatrze przedmiotu.

Das Weite Theater w Lichtenbergu zyskał doskonałą reputację w berlińskim krajobrazie teatralnym i od 30 lat jest synonimem profesjonalnego lalkarstwa i aktorstwa na najwyższym poziomie.  Program teatru wzbogacają występy gościnne niezależnych grup i teatrów berlińskiej sceny kulturalnej oraz partnerskiego teatru Theater des Lachens z Frankfurtu nad Odrą. Jednocześnie zespół Das Weite Theater pokazuje swoje sztuki na licznych scenach w całych Niemczech i często jest gościem międzynarodowych festiwali za granicą. Celem Das Weite Theater jest połączenie aktorstwa, lalkarstwa i muzyki na scenie oraz umożliwienie im stania się równoprawnymi „wykonawcami” spektakli. Podąża przy tym ścieżkami artystycznymi dalekimi od utartych konwencji.

Teatr Animacji został założony w Poznaniu w 1945 roku. Z biegiem lat, zgodnie z ewolucją poszukiwań artystycznych, wielokrotnie przekształcał swą formułę i nazwę. Dziś jest teatrem lalki, aktora i przedmiotu. Wyróżnia go od teatrów zwanych lalkowymi to, że chętnie korzysta z doświadczeń i tradycji teatru aktorskiego, będąc jednocześnie w opozycji do niego, ponieważ programowo posługuje się lalką i przedmiotem. Czynnikiem konstytutywnym sztuki teatru zwanego lalkowym jest proces animizacji – cud ożywiania – urzeczywistniany jako gra sceniczna za pomocą świadomej i celowej animacji. Stąd współczesna nazwa teatru.

O spektaklu:

„Celuj w księżyc. Nawet jeśli spudłujesz, trafisz w jedną z sąsiadujących gwiazd.”

Reżyser Alexei Leliavski wspólnie z siedmioma lalkarzami przenosi publiczność w senny świat fantazji.

Będący swoistym hołdem dla epoki kina niemego i twórczości Georges’a Mélièsa. „La Luna” to plenerowy spektakl bez słów. Główne role grają w nim lalki i postaci z filmów niemych, które wychodzą do widzów prosto ze srebrnego ekranu. Umiejscowione poza czasem, przestrzenią i wymiarem, odkrywają zupełnie nowy świat. Ich celem jest księżyc. Ale co chcą na nim odnaleźć?

Miraże, kabaretowe tańce, lekkość, inspirująca muzyka – wszystko to stanowi obietnicę poetyckiej i odkrywczej przygody.

Sobota 08.07.2023 / 22:00 / 75 min – B2

Niedziela 09.07.2023 / 22:00 / 75 min – B2

_

Lwowski Teatr Woskresinnia „Ukraina. Testament Szewczenko”| Ukraina

O teatrze:

Lwowski Teatr Woskresinnia powstał we Lwowie w 1990 roku na fali przeobrażeń społecznych po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Pod kierunkiem doświadczonego twórcy Jarosława Fedoryszyna (1990-2020), absolwenta reżyserii Instytutu Teatralnego w Charkowie i moskiewskiego GITIS, młodzi aktorzy z różnych miast Ukrainy, którym nie wystarczał istniejący ówcześnie jedynie państwowy, lekko akademicki teatr, postanowili w wyniku porozumienia stworzyć nową scenę. Teatr Woskresinnia szybko podbił serca lwowskiej publiczności prezentując światową dramaturgię. Krok po kroku, wypracowywali własną, charakterystyczną formułę sceniczną, łączącą tradycyjne, psychologiczne aktorstwo z nowatorską formą plastyczną. 

O spektaklu:

„Ukraina. Testament Szewczenko” będzie spektaklem otwierającym XXV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Historia Ukrainy opowiedziana przez pryzmat losów Tarasa Szewczenki, ukraińskiego pisarza, poety, malarza, więźnia łagrów, duchowego przywódcy narodu ukraińskiego. Lwowscy artyści przybliżą dramatyczne doświadczenia i sytuację permanentnego upominania się narodu ukraińskiego o niezależność państwową, jakże aktualną dziś w Ukrainie. W barwnym widowisku wykorzystywane są szczudła, mobilne machiny, płonąca scenografia i efekty pirotechniczne.

Piątek 07.07.2023 / 22:00 / 60 min – Plac Zebrań Ludowych

_

Fundacja Gra/Nice „Bezimienny/Nieznany” | Polska, Łódź

O teatrze:

Fundacja Gra/Nice to teatr działający w nurcie offowym, istniejący od 2021 roku. W jego skład wchodzą artyści, którzy na co dzień funkcjonują w różnych dziedzinach sztuki (teatr formy, teatr tańca, akrobatyka, muzyka). Ich celem jest zderzanie i łączenie tych światów oraz tworzenie spektakli, działań artystycznych i społecznych oscylujących wokół tematów trudnych, silnie elektryzujących, niezbędnych do budowania świadomości społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

O spektaklu:

Spektakl „Bezimienny/Nieznany” to projekt z pogranicza teatru lalek, teatru wizualnego, fizycznego oraz tańca w powietrzu. Opowiada o przyczynach i okolicznościach, w których bezimienni bohaterowie podejmują̨ decyzję o opuszczeniu swoich domów.

Spektakl jest formą wspólnej podroży z widzem, podczas której na świat wydostają się kolejne historie migrantów pozamykane w walizkach, opowiadane bez słów, przy akompaniamencie muzyki tworzonej na żywo, za pomocą̨ instrumentów i przedmiotów codziennego użytku.

Sobota 08.07.2023 / 20:30 / 60 min / (13+) – A2

Niedziela 09.07.2023 / 20:30 / 60 min / (13+) – A2

_

Teatro Só „Sombras” (Cienie) | Portugalia 

O teatrze:

Teatro Só to portugalski zespół teatralny z siedzibą w Berlinie. Tworzy multidyscyplinarne dzieła łączące sztukę cyrkową, technikę masek, teatr fizyczny, instalacje i sztuki plastyczne. W ich wizualnie poetyckim teatrze komunikacja między aktorem a publicznością odbywa się bez słów, poprzez siłę gestów. Artyści skupiają się przede wszystkim na kwestiach społecznych, tabu dotykających wszystkie kultury i pokolenia. Bez moralizowania wykorzystują edukacyjny wymiar teatru ulicznego, który postrzegają, jako interwencję społeczną i wierzą, że rozrywka może i powinna oddziaływać, uczyć i skłaniać do refleksji. 

O spektaklu:

Spektakl „Sombras” jest refleksją nad emocjonalnymi przeżyciami ofiary przemocy domowej.

Jest wynikiem długich badań obejmujących wizyty w schroniskach dla kobiet, rozmowy z ofiarami przemocy domowej, konsultacje z psychologami. Artyści zamiast przedstawiać przemoc, zdecydowali się na podejście bardziej intymne. Publiczność staje się świadkiem tego, co zwykle nie jest poruszane w sferze publicznej: złożoność przeżyć ofiary przemocy domowej. Teatralna inscenizacja tak delikatnego tematu, grana na szczudłach z wyszukanymi kostiumami, jest zaproszeniem do wewnętrznej podróży, osobistego wyzwolenia i odzyskania własnej przestrzeni.

Sobota 08.07.2023 / 19:00 / 35 min – B6

Niedziela 09.07.2023 / 19:00 / 35 min – B6

_

Cia Cris Clown „Home” (Dom) | Hiszpania – Katalonia 

O teatrze:

Cia Cris Clown to Cristina Solé, akrobatka i klaun, która działa w świecie sztuk performatywnych od 1998 roku. Uważana jest za jedną z najlepszych artystek hiszpańskiej klaunady. „Cristina Solé to jedna z tych dziwnych postaci, które nas uczą, że humor to tylko dramat widziany z daleka. Jest szalona, ​​jest klaunem, jest histrionem.”

O spektaklu:

„Home” to komedia małżeńska w reżyserii Leandre Ribera – szybka, ekscytująca i zabawna! 

W nędznym domu, w bolesnej rutynie żyje para zaaferowana codziennymi sprawami. Ich codzienność to dramat w służbie komedii. Cristina Solé i Juan Pablo Luján, przypominają swoim widzom, że głośny śmiech leczy! 

Sobota 08.07.2023 / 16:00 / 40 min – B5

Niedziela 09.07.2023 / 15:00 / 40 min – B5

_

Teatr Migro „Echa” | Polska, Kraków

O teatrze:

Grupa powstała w 2019 roku w Krakowie. Artyści Migro to aktorzy od lat związani z Teatrem KTO, zainspirowani jego działaniami artystycznymi. Sceną Teatru Migro są ulice, place, skwery małych miasteczek i dużych miast. W przedstawieniach teatru nie ma słów, jest: gest, taniec, mimika, a więc język teatru czytelny dla każdego widza. Nazwa „Migro” odnosi się do wędrownego charakteru zespołów ulicznych, ale podkreśla także tematykę, którą zainteresowani są artyści teatru: temat migrujących społeczności, przypadkowych spotkań w naszej codziennej drodze.

O spektaklu:

Spektakl jest impresją na temat Kresów Wschodnich. Opowiada o zapomnianych miejscach, ludziach i przedmiotach, które po nich zostają. Odwołuje się do wspomnień, ale również pamięci przyszłych pokoleń.

Zdjęcia, które będą ożywać na oczach widzów, przeniosą ich do świata wielu kultur, narodowości i wyznań. Ruch sceniczny, autorstwa Natalii Iwaniec, przeprowadzi przez tę podróż za pomocą techniki Gaga, unikatowego języka ruchowego opracowanego przez Ohada Naharina. Natomiast muzyka, złożona m.in. z regionalnych pieśni, pomoże nam poznać inne języki, dźwięki oraz słowa modlitw. 

Przedstawienie jest opowieścią o przeszłości oraz zaproszeniem do przyjrzenia się własnym korzeniom oraz roli, którą pełnią w naszym codziennym życiu i we współczesnym świecie.

Niedziela 09.07.2023 / 17:00 / 50 min – B3

_

Leandre Clown „Fly me to the moon” | Hiszpania – Katalonia 

O teatrze:

Leandre, a właściwie Leandre Ribera, urodzony w Barcelonie w 1966 roku, jest międzynarodową gwiazdą, stał się punktem odniesienia dla twórców teatru ulicznego i klaunady. Jest uważany za jednego z najlepszych współczesnych klaunów na świecie. Jest aktorem, reżyserem i współtwórcą wielu spektakli, założycielem teatru La Tal. Od ponad 20 lat podróżuje po świecie ze swoim poetyckim humorem, inspirowanym filmem niemym, pantomimą, gestem i absurdem.

O spektaklu:

W świecie, w którym za dużo się dzieje, klaunada może być przerwą, słoneczną chwilą. „Fly me to the moon” ma być właśnie taką chwilą, pełną prostych rzeczy: śmiechu, słuchania, zaskoczenia, zabawy. Leandre chce zabrać widzów na słońce, na księżyc, ponad cynizm, ponad wir codziennych problemów. 

„Fly me to the moon” to latający rower, drewno, żelazo, kurz, wielkie buty i kapelusze sięgające do brwi. To spełniające się marzenie. To podróż dwojga klaunów na księżyc. 

Sobota 08.07.2023 / 20:00 / 50 min – B1

Niedziela 09.07.2023 / 20:00 / 50 min – B1

_

Joshua Monten Dance Company „How to Do Things with Words” (Jak robić rzeczy słowami) | Szwajcaria

O teatrze:

The Joshua Monten Dance Company to zespół, który w 2012 roku założył Joshua Monten, pochodzący z Nowego Jorku szwajcarsko-amerykański choreograf i tancerz. Zespół dał setki występów na festiwalach i w teatrach na całym świecie.

Joshua Monten regularnie tworzy choreografie dla teatru, opery, baletu, muzeów oraz na potrzeby programów popularyzatorskich. Jego praca choreografa jest głęboko zakorzeniona w spotkaniach z różnorodną publicznością i formami artystycznej ekspresji.

O spektaklu:

Niekonwencjonalny spektakl taneczny „How to Do Things with Words” to porywający duet między językiem a ruchem, między ciałem a graficznym tekstem.

Jak się tańczy z tekstem? Jakie nowe znaczenia pojawiają się, gdy tancerze manipulują przedmiotami z nadrukowanymi słowami? Wyniki wahają się od prostych do wysublimowanych. Nadrukowane znaki są płaskie, a mimo to dodają tańcowi zaskakującej głębi. Choreografia jest bogata w fantazyjną pracę nóg, pulsujące rytmy, pyszny absurd i zabawne gry słowne.

Sobota 08.07.2023 / 17:15 / 25 min – D1

Sobota 08.07.2023 / 19:00 / 25 min – D1

Niedziela 09.07.2023 / 17:30 / 25 min – D1

Niedziela 09.07.2023 / 20:00 / 25 min – D1

_

Instytut Teatru Przedmiotu „Noe” | Polska, Kleszczele

O teatrze:

Autorski teatr Adama Walnego działa od 1995 roku. W tym czasie zagrał na ponad 300 festiwalach w kraju i na świecie. Zrealizował 18 autorskich spektakli w pionierskich technikach teatru przedmiotu: marionety podwodne, pałuby, kino manualne, figury-instrumenty, nadmarionety klawiszowe, obiekty wielofunkcyjne. Przedstawienia z udziałem rozwiązań lalkowych Adama Walnego grają zarówno teatry dramatyczne, muzyczne, teatry tańca i pantomimy oraz tradycyjne teatry lalkowe.

O spektaklu:

„Noe” to spektakl o dyrygencie. Staje on przed zadaniem poprowadzenia koncertu z partytury „Potop”. Niestety Orkiestra przerażona treścią partytury ucieka. Dyrygent zostaje sam z instrumentami i rozczarowaną publicznością. Sprowokowany sytuacją sam staje się instrumentalistą. Zaczyna używać instrumentów, których dźwięki i słowa wskazują na zbliżający się nieuchronnie koniec. Dyrygent próbuje ten koniec powstrzymać, odwlec w czasie, używając różnych forteli. Tworząc na żywo i historię, i muzykę. Publiczność, zostaje wciągnięta do zabawy w odwlekanie końca.

Sobota 08.07.2023 / 18:00 / 40 min – B4 | PJM

Niedziela 09.07.2023 / 18:00 / 40 min – B4

_

Teatro Due Mondi „Wall Cracks” (Pęknięcia) | Włochy 

O teatrze:

Teatro Due Mondi to niezależna grupa teatralna z Faenzy we Włoszech działająca od 1979 roku. Skupia się na łączeniu teatru popularnego z ważnymi tematami otaczającej rzeczywistości, włączając w proces twórczy grupy marginalizowane społecznie. Swoje spektakle prezentowali między innymi w Europie, Ameryce Południowej i Azji – w sumie ponad 4000 pokazów w 34 krajach na 4 kontynentach.

O spektaklu:

Spektakl o murach, których nie da się przeskoczyć przez podziały społeczne – indywidualne granice, które ludzie stawiają między sobą z powodu wzajemnego niezrozumienia i strachu przed nieznanym, czasem przez ignorancję. Spektakl „Wall Cracks” mówi o tym, że jedynie poznanie i zrozumienie drugiego człowieka pozwala obalać „nieprzeskakiwalne” mury.

„Wall Cracks”to wynik długiego procesu twórczego, który rozpoczął się osiem lat temu, kiedy zespół z Faenzy dał początek „Borderless” – warsztatowi teatralnemu z włoskimi aktorami nieprofesjonalnymi i uchodźcami, którzy przybywali w tym czasie i wciąż przybywają do Włoch.

Sobota 08.07.2023 / 18:00 / 60 min – E2

Niedziela 09.07.2023 / 18:15 / 60 min – E2

_

Teatro Due Mondi „Fiesta”| Włochy

Akcja teatralna

„Fiesta” to wędrowne show, które zamienia ulicę w południowoamerykańską fiestę o śródziemnomorskiej atmosferze, inspirowaną dziełami Gabriela Garcii Marqueza. To radosna parada z czterometrowymi szczudlarzami, aktorami w barwnych kostiumach i maskach z papiermâché. Aktorzy śpiewają tradycyjne włoskie piosenki o miłości i buncie przy akompaniamencie akordeonu oraz opowiadają krótkie burleskowe historie.

Piątek 07.07.2023 / 18:00 / 55 min – Główne Miasto

_

Dansk Rakkerpak „The Border” (Granica) | Dania/Hiszpania/Włochy 

O teatrze:

Dansk Rakkerpak & Faster Cool to teatr gminy Næstved w Danii, który w 2016 roku stał się fuzją grup Dansk Rakkerpak oraz młodszego Faster Cool. Oprócz organizowania lokalnych działań, takich jak międzynarodowy festiwal teatrów ulicznych „Street Cut”, teatr podróżuje po Danii oraz całym świecie. Ich spektakle znane są z kreatywności, nietuzinkowych pomysłów i silnego przekazu emocjonalnego. Wykorzystują elementy teatru fizycznego, tańca i muzyki, aby stworzyć dynamiczne i angażujące doświadczenie dla widzów. Doceniają je zarówno dzieci, które bawią się i uczestniczą w przedstawieniach i dorośli, którzy podziwiają ich innowacyjne podejście do teatru dla młodej publiczności.

O spektaklu:

„The Border” to tragikomiczny i uniwersalny spektakl o uchodźcach i straży granicznej. Jest historią opowiedzianą w niewerbalnym, muzycznym uniwersum przez międzynarodową obsadę składającą się z dwojga Duńczyków, Hiszpanki i Włocha.

Pod obcym niebem, w odległej krainie, w nieokreślonym momencie historii spotykamy zespół oddanych strażników granicznych. Jak władza dominuje i zmienia ludzkie umysły? Dlaczego tak łatwo jest stracić człowieczeństwo, kiedy zdobywa się władzę? Jaka jest cena posiadania władzy? Te i wiele więcej pytań zadał sobie teatr w procesie powstawania spektaklu „The Border”.

„Wierzymy, że z humorem jesteśmy w stanie zmierzyć się z poważnymi problemami i z lekkością otworzyć inny rodzaj refleksji w publiczności. Wierzymy w moc śmiechu jako broni transformacji.”

Niedziela 09.07.2023 / 16:00 / 50 min / (5+) – C2

Niedziela 09.07.2023 / 19:00 / 50 min / (5+) – C2

_

Głowa mała „Kapu kap” | Polska, Szczecin

O teatrze:

Teatr Głowa mała tworzą Magdalena Gardas-Wasilewska i Karolina Sabat, pedagożki teatru o artystycznych zamiłowaniach.  Z dziećmi pracują od wielu lat. Traktują je z szacunkiem i uwagą, dając im okazję do twórczej zabawy. W swojej pracy kierują się słowami Jana Dormana – pedagoga teatru: „Należy dziecko stawiać w takich sytuacjach, które pozwolą mu na nowo odkrywać niezwykłość rzeczy zupełnie zwyczajnych.”

O spektaklu:

„Kapu kap” to pierwszy spektakl, który stworzył teatr Głowa mała. Jest to przedstawienie dla najmłodszych (mogą go oglądać dzieci już od 1. roku życia) – oparte na zabawie przedmiotami codziennego użytku, w prosty i zabawny sposób prezentuje zjawisko, jakim jest deszcz. Po spektaklu dzieci zostaną zaproszone do wspólnej zabawy rytmiczno-muzycznej.

Sobota 08.07.2023 / 15:00 / 45 min / (1+) – C1 | PJM

_

Głowa mała „Cała naprzód!” | Polska, Szczecin

O spektaklu:

W Gdańsku jest morze, wiatr znad Bałtyku, skrzeczące mewy, maszty żaglowców i czuć tu powiew przygody. Dlatego teatr Głowa mała woła: „Cała naprzód!” i zabiera małe Wilki Morskie w magiczną, teatralną i morską podróż, gdzie nauczą się zaczarowywania codzienności za pomocą sznurka, kamyka, trawki i piasku. Artystki oswajają najmłodszych ze sztuką oraz inspirują do samodzielnych zabaw i śpiewania.

„Cała naprzód!” to spektakl dla dzieci w wieku od 1 do 5 lat oraz ich bliskich dorosłych.

Po spektaklu dzieci będą miały okazję wziąć udział w wspólnej zabawie rytmiczno-ruchowej.

Niedziela 09.07.2023 / 14:00 / 45 min / (1+) – C1 | PJM

_

Teatr w Blokowisku GAK Plama „Hop w Kosmos!” | Polska, Gdańsk

O teatrze:

Teatr w Blokowisku, jako cykl teatralny Gdańskiego Archipelagu Kultury działający w Plamie GAK, jest przestrzenią przyjazną i inspirującą dla mieszkańców Zaspy, Gdańska oraz dla środowiska studenckiego. Odpowiada na wyzwania otaczającej rzeczywistości, dając przestrzeń do działania młodym twórcom kultury, a także wypełnia lukę na trójmiejskiej mapie kulturalnej wysokiej jakości teatrem młodego widza. Prowadzi działalność impresaryjną oraz produkuje spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

O spektaklu:

Spektakl dla dzieci powyżej 3. roku życia. Muzyczna i edukująca opowieść o Układzie Słonecznym skierowana do najmłodszych oraz bliskich im dorosłych.

Plenerowa wersja uwielbianego przez widzów Teatru w Blokowisku GAK Plama muzycznego i edukacyjnego przedstawienia o Kosmosie. Agentka Grawitacja jest zmęczona i nie poszła do pracy, przez co rozpadł się cały Układ Słoneczny. Tylko dzięki jej zaangażowaniu i piosenkom możliwy jest powrót wszystkich planet na swoje miejsce. Jak wygląda wszechświat? W jakiej galaktyce żyjemy? Czy droga mleczna jest z mleka? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź, jeśli zrobicie z nami „Hop w Kosmos!”. 

Sobota 08.07.2023 / 17:00 / 40 minut / (3+) – C1

Niedziela 09.07.2023 / 17:00 / 40 minut (3+) – C1 | PJM

_

Teatr Czwarte Miasto „Mały gotyk” | Polska, Gdynia

O teatrze:

Fundacja Teatru Czwarte Miasto powstała w 2013 r. w Gdańsku. Została założona przez Dariusza Majchrzaka i Dorotę Sadowską. Artyści łączą różne formy sceniczne: dramat, teatr lalkowy, teatr cienia, elementy pantomimy, kabaret, musical, wzbogacając je o projekcje multimedialne, interakcję z widzami i dyskusje tematyczne. Przez 7 lat działalności, na różnych scenach, wystawili 21 premier sztuk teatralnych. Łącznie zagrali 800 spektakli w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, Rumunii, Belgii, Francji, Holandii, Luksemburgu czy Stanach Zjednoczonych.

O spektaklu:

Czy cegły mogą być zabawne? A gotycka architektura? W teatrze wszystko jest możliwe! 

Mały gotyk to rodzinne widowisko teatralne łączące piękno architektury gotyckiej z poczuciem humoru. Spektakl jest teatrem formy, gdzie widz w każdym wieku znajdzie coś miłego dla oka i ucha. W przedstawieniu wykorzystywane są elementy teatru lalek, teatru tańca, teatru pantomimy i komedii „dell’arte”. Zaskakujące zwroty akcji, nowatorskie formy i prostota – to przepis Teatru Czwarte Miasto na niespełna godzinę dobrej zabawy.

Sobota 08.07.2023 / 16:00 / 40 minut / (5+) – A1 | PJM

Niedziela 09.07.2023 / 16.00 / 40 minut / (5+) – A1

_

Odnośniki do nawigacji w aplikacji Google Maps:

MAPA LOKALIZACJI SPEKTAKLI – PIĄTEK 7.07.2023

MAPA LOKALIZACJI SPEKTAKLI – SOBOTA 8.07.2023

MAPA LOKALIZACJI SPEKTAKLI – NIEDZIELA 9.07.2023

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamowej i analitycznej. View more
Cookies settings
Zgoda
Prywatność i polityka cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://feta.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Cookies settings