REGULAMIN WYDARZENIA FETA 2022

Regulamin

XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA

(7.07.2022 r. – 10.07.2022 r.)

Park Reagana i okolice

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania XXIV MFTPiU ”FETA” (zwanego dalej „Imprezą”) będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza, tj. w MIEJSCACH PREZENTACJI TEATRALNYCH, zorganizowanych na TERENACH REKREACYJNYCH W PARKU REAGANA W GDAŃSKU (wybrane boiska szkolne) (zwanym dalej „Terenem Imprezy”).
 2. Impreza organizowana jest przez Gdański Archipelag Kultury – GAK PLAMA, z siedzibą w Gdańsku, 80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 11, tel. (58) 557 42 47 (zwany dalej: Organizatorem).
 3. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy (zwana dalej: „Uczestnikiem Imprezy”) obowiązana jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem Imprezy”). Przebywanie na Terenie Imprezy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Szczegółowy harmonogram Imprezy dostępny będzie na stronie www. feta.pl.
 5. Uczestnicy mogą przebywać na Terenie Imprezy do zakończenia danej prezentacji teatralnej, zrealizowanej w ramach Imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić wyżej wymieniony teren.
 6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do zapoznania się przed wejściem na Teren Imprezy i przestrzegania innych poza niniejszym Regulaminem Imprezy regulacji, w tym również: regulaminu terenu, który jest dostępny na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (publikowany bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy)
 7. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:
 8. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 9. napojów alkoholowych,
 10. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 11. wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych,
 12. profesjonalnego sprzętu służącego do rejestrowania dźwięku lub obrazu,
 13. innych niebezpiecznych przedmiotów lub narzędzi.
 14. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione, osoby posiadające te przedmioty nie zostaną wpuszczone na Teren Imprezy.
 15. Organizator Imprezy wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy oraz regulaminu terenu, działa poprzez służby porządkowe i służby informacyjne firmy Ekotrade (zwane dalej: „Służbami Porządkowymi”), której zostają powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas Imprezy.
 16. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i komunikatów pracowników Organizatora Imprezy lub Służb Porządkowych.
 17. Służby Porządkowe mogą odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 18. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 19. posiadającym przedmioty wymienione w pkt. 7,
 20. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 21. odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 12,
 22. Służby Porządkowe są uprawnione do:
 23. sprawdzania uprawnień do przybywania na Imprezie,
 24. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wymienione w pkt. 7,
 25. stwierdzania uprawnień osób do przybywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 26. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
 27. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
 28. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę.
 29. Uczestnicy Imprezy przebywają na niej na własną odpowiedzialność lub na odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę prawną (w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
 30. Przebywanie na Terenie Imprezy osób nie mających ukończonych 18 lat jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na zastosowanie zapisów ujętych w niniejszym regulaminie przez osoby, które sprawują nad nimi opiekę prawną.
 31. Organizator sporządzi z przebiegu Imprezy relację video oraz fotograficzną, na której mogą zostać utrwalone wizerunki Uczestników Imprezy, a która wykorzystana zostanie w celach marketingowych, w celu informowania o działalności realizowanej przez Organizatora w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora, Partnera lub podmiotów współpracujących z Organizatorem lub w innych kanałach przekazu.
 32. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić to do dyżurujących Służb Porządkowych lub pracowników Organizatora Imprezy.
 33. Organizator Imprezy nie odpowiada za rzeczy stanowiące własność Uczestników Imprezy. Każdy uczestnik Imprezy odpowiedzialny jest za swoje rzeczy osobiście. Uczestnik Imprezy odpowiada również za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie innym osobom, urządzeniom lub obiektom znajdującym się na Terenie Imprezy. Wyrządzone szkody powinny zostać zgłoszone Służbą Porządkowym lub pracownikom Organizatora Imprezy.
 34. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 35. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Imprezy bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
 36. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy lub poszczególnych prezentacji teatralnych w ramach Imprezy, z ważnej przyczyny, która uniemożliwia ich przeprowadzenie w ustalonym terminie, w tym z uwagi na warunki pogodowe, działanie siły wyższej, działania wojenne, epidemie, jak również w przypadku działania lub zaniechania osób trzecich, które utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie prezentacji teatralnej lub Imprezy w ogóle, w ustalonym terminie lub miejscu.
 37. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w niniejszym regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www. feta.pl
 39. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 40. Niniejszy regulamin jest dostępny: na stronie internetowej www.feta.pl, w widocznych miejscach na Terenie Imprezy (publikowany bezpośrednio przed rozpoczęciem Imprezy).
 41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Imprezy stosuje się przepisy określone w odpowiednich ustawach i przepisach wykonawczych do tych ustaw.
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu na stronie. Udostępniamy również informacje o korzystaniu z naszej witryny naszym partnerom z branży mediów społecznościowych, reklamowej i analitycznej. View more
Cookies settings
Zgoda
Prywatność i polityka cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://feta.pl.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Cookies settings